Servicii
Grey Business vine în întîmpinarea cerinţelor clienţilor săi cu următoarele tipuri de servicii:

 Consultanţă

Consultanţă în domeniul soluţiilor şi sistemelor tehnice de securitate, adresându-se instituţiilor de stat sau particulare, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţilor comerciale indiferent de natura capitalului social, organizaţiilor care deţin bunuri ori valori cu orice titlu precum şi persoanelor fizice;

  Proiectare

Proiectare sisteme de securitate adresându-se atât beneficiarilor finali cât şi societăţilor specializate de pază sau licenţiate în domeniul sistemelor tehnice de securizare, cabinetelor/birourilor de arhitectură etc;

 Activităţi de inginerie

Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică privind sistemele de securitate adresându-se societăţilor licenţiate care activează în domeniul instalării şi întreţinerii sistemelor tehnice de securizare;

Servicii
 Semnalizare incendiu

Proiectare sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu pentru construcţii civile, de producţie şi depozitare.

 Antreprenoriat

Antreprenoriat adresându-se beneficiarilor finali prin implicarea partenerilor şi colaboratorilor Grey Business în implementarea soluţiilor de securitate;

Project management

Project management adresându-se antreprenorilor sau beneficiarilor finali pentru coordonarea punerii în execuţie a proiectelor sistemelor tehnice de securitate avizate de instituţiile abilitate.