Proiectare sisteme de securitate

       Grey Business este autorizată prin licenţa de funcţionare nr. 1447/T/30.09.2008 eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române să efectueze activităţi de proiectare sisteme de alarmare împotriva efracţiei, sisteme de supraveghere video, sisteme de control acces. Activitatea de proiectare poate fi desfăşurată numai de personal cu studii superioare şi de specialitate, atestat de poliţie conform legii.

      Proiectul sistemului electronic de securitate se elaborează în urma analizei soluţiilor oferite de consultanţii Grey Business şi poate cuprinde unul sau mai multe subsisteme. Pregătirea de specialitate a inginerilor noştri a condus la colaborarea în partea de proiectare cu firme importante din domeniul securităţii.

Proiectare

Nu este lipsit de interes să menţionăm câteva aspecte legislative:

• Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor stabileşte că “în proiectele de execuţie ale construcţiilor destinate producerii, păstrării sau deţinerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrărilor de modernizare, modificare şi transformare a acestora trebuie să se prevadă construirea sau introducerea mijloacelor de protecţie mecano-fizice şi instalarea sistemelor tehnice de pază şi alarmare împotriva efracţiei”.

• Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 prevede că “desfăşurarea de activităţi […] de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei sau a componentelor acestora fără atestat sau licenţă de funcţionare prevăzută de lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani”.

• Legiuitorul, prin H.G. nr. 301/2012, a stabilit că ”sunt supuse avizării proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei destinate: unităţilor de interes strategic şi obiectivelor aparţinând infrastructurilor critice, unităţilor sau instituţiilor de interes public, instituţiilor de creditare, unităţilor poştale, punctelor de schimb valutar, caselor de amanet, unităţilor profilate pe activităţi cu bijuterii din metale sau pietre preţioase, magazinelor de arme şi muniţii, staţiilor de comercializare a carburanţilor/combustibililor,  sălilor de exploatare a jocurilor de noroc,  centrelor de procesare, casierii ale furnizorilor şi serviciilor de utilităţi, obiectivelor industriale, depozitelor, instalaţiilor tehnologice”.

• Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se avizează de către serviciul de ordine publică al inspectoratului judeţean de poliţie pe a cărui rază se află obiectivul sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, înaintea începerii lucrărilor de execuţie a proiectului.