Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică privind sistemele de securitate
        Grey Business se adresează societăţilor licenţiate care activează în domeniul instalării şi întreţinerii sistemelor tehnice de securizare cu servicii de consiliere tehnică susţinute de inginerii săi, pentru sisteme deja instalate sau în curs de instalare, astfel încât acestea să funcţioneze conform caracteristicilor tehnice stabilite de producător.
Activităţi inginerie
       Acest suport tehnic se realizează prin participarea directă, pe teren, a unui inginer împreună cu echipele de instalatori, urmărirea fazelor de execuţie, respectarea indicaţiilor  producătorului  cu  privire  la montaj,  asistarea la (re)programarea şi (re)punerea în funcţiune a sistemului, testarea sistemului, instructajul beneficiarului, recepţia cu instituţiile abilitate, redactarea anexelor tehnice la proiectul existent în situaţia necesităţii modificării acestuia.